Frankrijk Contact is er voor Particulieren en Bedrijven, die hulp of ondersteuning nodig hebben bij de communicatie met een persoon, bedrijf of instantie in Frankrijk, omdat zij zelf onvoldoende tijd hebben of omdat hun kennis van de Franse taal en cultuur tekort schiet.

Frankrijk Contact richt zich daarbij op Nederlanders die een 2e huis bezitten in Frankrijk, en op bedrijven met relaties in Frankrijk of Wallonië.

Maar onze diensten beperken zich niet tot deze 2 onderdelen (die hieronder toegelicht worden). Iedere zaak, probleem of wens, waarbij contact met Frankrijk centraal staat, kunt u aan ons voorleggen.

De onafhankelijke, individuele en oplossingsgerichte aanpak van Frankrijk Contact in combinatie met onze uitstekende kennis van de taal en cultuur van de Fransen vormen de basis van het succes van ons bedrijf.

Een 2e huis in Frankrijk

Een 2e huis in Frankrijk is de droom van veel Nederlanders. Maar voordat deze droom werkelijkheid wordt, moet er heel wat geregeld worden. Meestal worden makelaars, bemiddelaars en andere experts ingeschakeld om u te helpen bij de aankoop van het huis.

Wanneer deze experts zich, na het passeren van de akte, terug trekken, staat u er alleen voor.

Zoals ieder huis brengt ook een tweede huis in Frankrijk heel wat geregel en administratie met zich mee. Onderhoud, reparaties, inrichting, water en elektra, gemeentelijke belastingen, correspondentie, telefoon, verzekeringen zijn voorbeelden van regelmatig terugkerende zaken die veel van uw tijd eisen. Voor een druk bezette Nederlander, die de Franse taal (nog) niet voldoende beheerst, kan het droomhuisje, dan onverwacht veel ergernis en misverstanden met zich mee brengen.

Gelukkig biedt Frankrijk Contact daarvoor de oplossing.

Na de aankoop van uw droomhuis, doet Frankrijk Contact voor u in het Frans het woord over al uw Franse zaken en zorgen.

Wij springen in wanneer u zelf het woord niet wilt of kunt voeren.

Wij voeren voor u de contacten met aannemers over een reparatie, benaderen uw verzekeringsmaatschappij over een te declareren schade, bellen uw bank over een onterecht afgeschreven bedrag. Wilt u bezwaar maken tegen een hoge aanslag van de gemeente? Ontving u een ingewikkelde brief van de belasting? Wilt u een 2e telefoonlijn of heeft uw huis een schilderbeurt nodig? Heeft u eigenlijk helemaal geen tijd voor dit soort zaken waarbij de Franse taal ook nog een belemmering vormt?

Dan schakelt u Frankrijk Contact in. Want Frankrijk Contact komt in actie wanneer u maar wenst. Van een eenvoudig telefoontje tot een ingewikkelde briefwisseling.

Zonodig informeren wij voor u bij officiële instanties, of slaan de Franse wetgeving erop na. Frankrijk Contact zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van alle kleine Franse lettertjes, en van uw specifieke rechten en verplichtingen.

Schakelt u Frankrijk Contact in, dan worden uw zaken snel en zonder zorgen voor u geregeld, zodat u, wanneer u in Frankrijk bent, ook echt van Frankrijk en de Fransen kunt genieten.

Individueel en Oplossingsgericht

Frankrijk Contact levert diensten op maat en werkt oplossingsgericht.

Frankrijk Contact denkt met u mee, en zoekt met u mee naar de oplossing voor uw specifieke probleem in, of met betrekking tot Frankrijk.

Bedrijven: zakelijke contacten in Frankrijk of Wallonië

Veel bedrijven hebben regelmatig zakelijk contact met Franstalige klanten, leveranciers of instanties.

Soms ontstaan er situaties, waar de kennis van de Franse taal onder het personeel tekort schiet om op efficiënte, klantvriendelijke wijze tot een oplossing te komen. Omdat het gaat over specifieke onderwerpen, of ingewikkelde zaken of problemen. Of gewoon omdat die Franse klant zo ontzettend snel praat en ook nog een vreemd accent heeft.

Dergelijke situaties komen gelukkig niet vaak genoeg voor om een dure, vloeiend Frans sprekende kracht in dienst te nemen. Maar aan zo’n kracht heeft uw bedrijf op dat moment wel behoefte!

Op zulke momenten biedt Frankrijk Contact voor u de oplossing.

Frankrijk Contact voert namens uw bedrijf de contacten over Franse zaken, zorgen en problemen.

Of het nu gaat om een verkeerde levering van uw Franse leverancier, een onbetaalde factuur van een Franse klant, een ingewikkelde brief van de Franse Belastingdienst, of het prospecteren in Parijs: Frankrijk Contact voert namens u het woord. Van een kort eenvoudig telefoontje tot een ingewikkelde briefwisseling of een goed gesprek, om te komen tot een oplossing.

Met Frankrijk Contact aan uw zij, doet u zonder zorgen zaken in Frankrijk.

De goede band met uw Franse relatie blijft behouden en problemen worden vermeden of opgelost.

Dankzij Frankrijk Contact blijven tijd en geld bespaard.

Individueel en Oplossingsgericht

Frankrijk Contact levert diensten op maat en werkt oplossingsgericht.

Frankrijk Contact denkt met u mee, en zoekt met u mee naar de oplossing voor uw specifieke probleem in, of met betrekking tot Frankrijk.

Tarieven

Frankrijk Contact hanteert de volgende tarieven:

Eerste half uur:                   € 35,-

Tweede half uur:                € 30,-

Derde half uur en verder     € 27,50

Voor langdurige en terugkerende opdrachten kunnen speciale tarieven gelden.

*Bovengenoemde tarieven zijn inclusief communicatie- en kantoorkosten, en exclusief BTW.

*Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze sturen wij u op uw verzoek kosteloos toe.

Contact met Frankrijk Contact

Om met ons in contact te komen, kunt u bellen, schrijven, mailen of faxen naar:

Frankrijk Contact
Postbus 2084
3440 DB Woerden
Tel: 0348-69 22 48
Fax: 0348-69 20 02
E-mail: info@frankrijkcontact.nl

Frankrijk Contact is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30190228.

Frankrijk Contact Team tijdens golf uitje nabij Saint Tropez.

Frankrijk Contact Team tijdens golf uitje nabij Saint Tropez.